Sản phẩm mới
Hỗ trợ trực tuyến
Khách hàng - Đối tác
ISO 9001:2008
ISO 14004:2004
Quy trình thực hiện dự án

Kiểm tra chất lượng

Cập nhật: 10:23, 23/04/2012

Tại từng bước của quy trình sản xuất, tất cả các chi tiết đều được giám sát và kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần: Kiểm tra bởi người chế tạo, nhân viên kiểm tra bộ phận, nhân viên kiểm tra thuộc phòng kiểm tra chất lượng. Đảm bảo sản phẩm có chất lượng cao nhất.

 

 

Các tin khác

Thiết kế và quản lý dự án (23/04/2012)

Gia công trên các máy phay tốc độ cao (23/04/2012)

Gia công trên các máy xung điện và cắt dây (23/04/2012)

Gia công trên máy tiện, tiện CNC (23/04/2012)

Dây chuyền lắp ráp khuôn (23/04/2012)